青州市场顺丁橡胶行情动态

亚美ag旗舰厅手机版-APP应用下载    2022-05-13

山东青州市场顺丁橡胶价格近期较为不变 ,今朝本地市场主流价格在15500元/吨摆布 ,市场成交一般,但货源极其紧张,估计后市将走稳为主 。亚美ag旗舰厅手机版-APP应用下载


【读音】: shān dōng qīng zhōu shì chǎng shùn dīng xiàng jiāo jià gé jìn qī jiào wéi bú biàn ,jīn cháo běn dì shì chǎng zhǔ liú jià gé zài 15500yuán /dūn bǎi bù ,shì chǎng chéng jiāo yī bān ,dàn huò yuán jí qí jǐn zhāng ,gū jì hòu shì jiāng zǒu wěn wéi zhǔ 。

发表评论